Konsultacja wstępna

Konsultacja obejmuje

• wywiad lekarski oraz dietetyczny • badanie lekarskie z pomiarem ciśnienia tętniczego • analizę składu ciała • pomiary antropometryczne

Wizyta ma na celu pogłębioną diagnostykę w zakresie chorób dieto-zależnych, stylu życia, zwyczajów żywieniowych i innych. Jest wstępem do dalszych konsultacji. Podczas pierwszej wizyty konstruowane są pierwsze zalecenia oraz wstępny plan zmiany nawyków.

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą wszelką posiadaną dokumentacje medyczną:

• ostatnie wyniki badań laboratoryjnych • ewentualne wypisy ze szpitala oraz listę zażywanych leków i suplementów diety

Koszt: 100zł/60min

Dalsze konsultacje

Wizyta obejmuje:

• analizę składu ciała • formułowanie i modyfikowanie zaleceń • wspólne tworzenie planu żywienia i postępowania oraz ocenę realizacji dotychczasowego planu • dyskusję na temat ewentualnych trudności i osiągniętych sukcesów

Koszt: 50zł/30min

Dalsze konsultacje dla dwojga

Wizyta obejmuje:

• wizytę dwóch osób mieszkających pod jednym dachem, po odbyciu konsultacji wstępnej każdej z nich • analizę składu ciała • formułowanie i modyfikowanie zaleceń • wspólne tworzenie planu żywienia i postępowania, biorące pod uwagę potrzeby każdej z osób • ocenę realizacji planu • dyskusję na temat ewentualnych trudności i osiągniętych sukcesów

Koszt: 75zł/45min

LEKARSKO-DIETETYCZNA OFERTA PAKIETOWA

Pakiet lekarsko-dietetyczny obejmuje:

Wizytę wstępna (60min) oraz 4 wizyty kontrolne (30 min)

Pakiet zawiera:

• pogłębioną diagnostykę lekarsko-dietetyczną • wytyczenie planu działania w zakresie zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia • asystę w procesie zmiany oraz przygotowanie klienta na ewentualne trudności W pakiecie klient ma możliwość kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną, konsultacje kontrolne mogą odbywać się poprzez kanały elektroniczne. Pakiet zawiera także analizę jadłospisu, zindywidualizowane materiały informacyjne oraz przykładowe propozycje poszczególnych posiłków dostosowane do potrzeb indywidualnych. W razie dodatkowych schorzeń internistycznych analizowana jest aktualna terapia i w razie potrzeby jest ona modyfikowana.

Koszt: 250zł

Pakiet lekarsko-dietetyczny dla dwojga obejmuje:

Dwie osobne lub wspólne wizyty wstępne (2x60min) oraz 4 kontrolne – wspólne (45 min)

Pakiet skierowany jest do osób, które mieszkają razem i wspólnie chcą zmienić swój sposób odżywiania i styl życia. Mieszkając pod jednym dachem gotują wspólnie lub zajmuje się tym jedna z osób, ale zmiany w diecie chcą wprowadzać razem. Praca z parą lub dwójką domowników umożliwia zarówno indywidualne dostosowanie zaleceń dla każdej z osób, jak i tworzenie takiego stylu przygotowywania posiłków, aby odpowiadał on obydwu zainteresowanym zarówno smakowo, jak i w sensie zaspokojenia potrzeb. Dodatkowo wspólnota we wprowadzaniu zmian zwiększa szansę odniesienia sukcesu i ułatwia trwałość modyfikacji. Wsparcie rodziny jest jednym z najważniejszych czynników ułatwiających zmianę.

Pakiet zawiera:

• pogłębioną diagnostykę lekarsko-dietetyczną • wytyczenie planu działania w zakresie zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia • asystę w procesie zmiany oraz przygotowanie klientów na ewentualne trudności W pakiecie klienci mają możliwość kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną, konsultacje kontrolne mogą odbywać się poprzez kanały elektroniczne. Pakiet zawiera także analizę jadłospisów, zindywidualizowane materiały informacyjne oraz przykładowe propozycje poszczególnych posiłków dostosowane do potrzeb indywidualnych obydwu osób. W razie dodatkowych schorzeń internistycznych analizowana jest aktualna terapia i w razie potrzeby jest ona modyfikowana.

Koszt: 450zł

Każda z proponowanych wizyt może odbywać się w domu klienta,
wówczas koszt wizyt jest ustalany indywidualnie, zależnie od lokalizacji.